Thumbnail รองเท้าสมัยใหม่ที่การออกแบบอย่างน่าประทับใจ แต่อย่าเพิ่งหลงไปกับแบบร่วมสมัยต่างๆ รองเท้าที่มีพื้นฐานประสบการณ์มากกว่าร้อยปี นั้นได้บ่งบอกว่า บาจา อินดัสเตรียลส์ ได้ศึกษาลักษณะกายวิภาคของเท้ามนุษย์และการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด ในอีกแง่มุมหนึ่ง บิคซ์ ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังสวมใส่ได้รู้สึกสบาย ปลอดภัย สะดวกสบาย ที่ราคาสมเหตุสมผล และแน่นอน ความคุ้มค่า นั้นเอง