Thumbnail กั้มบู๊ทต่างๆ เหมาะสมสำหรับพื้นที่เปียก กั้มบู๊ทยังรู้จักกันในชื่อ เวลลิ่งตัน บู๊ท และ บู๊ทกันฝน บู๊ทใส่ทำงานเหล่านี้ที่ผลิตโดย บาจา อินดัสเตรียลส์ ต้องสามารถกันน้ำ สำหรับกั้มบู๊ทมีข้อสำคัญคือต้องมีคุณสมบัติกันลื่น เนื่องจากในพื้นที่เปียกมักจะลื่น การป้องกันการลื่นจึงต้องมี ในบางโอกาสกั้มบู๊ทยังถูกใช้กับพื้นที่ปลอดเชื้อ เช่นในห้องครัว