รองเท้าบาจา อินดัสเตรียลส์ฯ เป็นเครื่องหมายการค้า อีกกลุ่มของบริษัท บาจา ทั่วโลก โดยทาง
บริษัทบาจา (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเข้ารองเท้าบาจา อินดัสเตรียลส์ มาแนะนำให้ลูกค้ารู้จัก
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยให้แผนกบาจา อินดัสเตรียลส์ ดำเนินการขายในกรุงเทพฯในปีนั้น
เป็นปีแรกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยของบาจา อินดัสเตรียส์ ฯ ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มจากรองเท้านิรภัย แบบมาตรฐาน 4 รุ่น ทั้งแบบหุ้มข้อ และหุ้มส้น
มุ่งเน้นการขายในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นอันดับแรก ด้วยรองเท้าบาจา อินดัสเตรียลส์ฯ ได้รับมาตรฐานสากลระดับโลก พร้อมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับจากหลากหลายสถาบัน ประกอบกับคุณภาพที่รับประกันตามนโยบายของบริษัทฯ จึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีตั้งแต่ปีแรก ทั้งจากลูกค้าโดยตรง และคู่ค้าในประเทศ และตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง การบริการ ฯลฯ เริ่มให้ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน และการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินที่เพิ่มมากขึ้น รองเท้าบาจา อินดัสเตรียลส์ฯ จึงได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายคุณสมบัติ หลายรูปแบบ เข้าสู่ตลาดภายในประเทศ ด้วยคุณภาพในระดับดีจนถึงระดับเยี่ยมยอดจนเป็นที่รู้จักหลากหลาย และยอมรับในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ บาจา อินดัสเตรียลส์ฯ ตระหนักถึงตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ขณะนี้มีความต้องการสูง และการใช้งานในการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงนำเสนอรองเท้าแบบใหม่ ที่เป็นสินค้าในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล มีมากกว่า 200 รูปแบบ และรับรองคุณภาพได้ตลอดอายุการใช้งาน
มานำเสนอเพิ่มเติมให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายต่างๆด้วยอีก การเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการทดลองใช้ในระยะแรก และการตอบรับจากลูกค้าผู้ที่ได้รับประสบการณ์จากการใช้งานจริงนี้ ทำให้วันนี้ บาจา อินดัสเตรียลส์ฯ มั่นใจว่าทั้งสินค้าที่มีคุณภาพและความหลากหลายของสินค้านั้นสามารถเข้าถึงลูกค้า และเกิดความเชื่อถือ เพิ่มความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น จากสินค้าที่มีขาย 4 รุ่นในปีแรก ปัจจุบันนี้ปี 2557 บาจาอินดัสเตรียลส์ ฯมีแบบเพิ่มมากขึ้นเป็น 21 รุ่นและคาดว่าจะมีการแนะนำรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนา มานำเสนอให้ลูกค้าเพิ่มอีกในอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการใช้งาน ที่หลากหลายในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเรานั้นเอง

วันนี้ บาจา อินดัสเตรียลส์ฯได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพถึงลูกค้า ทั้งผ่านตัวแทนจำหน่ายและ บริการถึงลูกค้าและผู้ใช้งานโดยตรง ท่านสามารถพบกิจกรรมด้านการตลาดของ บาจา อินดัสเตรียลส์ฯ ได้เพิ่มเติม จากงานแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยแห่งชาติ และงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเขตต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมของตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ บริษัทฯ มีสินค้าทุกรุ่นให้ลูกค้าได้สัมผัสและทดลองใช้ก่อน ด้วยคุณภาพของวัสดุหนังแท้ พื้นรองเท้าที่ออกแบบให้มีน้ำหนักเบา และตอบสนองประเภทของการใช้งาน เพิ่มความมั่นใจในสินค้าที่มีคุณภาพ และการรับประกันของ บาจา
อินดัสเตรียลส์ฯ จึงขอแนะนำรองเท้านิรภัยทุกรุ่น ทุกแบบของบาจา อินดัสเตรียลส์ฯสู่ตลาดในปีนี้ และในโอกาสต่อๆไป