บาจา อินดัสเตรียลส์นานาชาติ ขอนำเสนอ BataIndustrials.co.th ให้บริการทุกท่าน บาจา อินดัสเตรียลส์นานาชาติ หรือ บริษัทสาขา หรือ สำนักงานใหญ่ Shoe Organisation จะไม่รับผิดชอบ และ ไม่ยอมรับต่อข้อพันธะใดๆ ต่อความเสียหายใดๆ การอ้างอิงใดๆ ความเชื่อถือใดๆ ของข้อมูลใดๆในเว็บไซต์นี้ หรือ ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บต์ใดๆ ขณะที่ข้อมูลและเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ที่ได้แต่งขึ้นด้วยความตั้งใจด้วยความละเอียด และปรับข้อมูลทันสมัยเสมอ แต่ไม่รับประกันที่ข้อมูลในเว็บ”ซต์นี้อาจจะไม่ถูกต้อง หรือสมบูรณ์แบบ ถึงแม้ว่าเว็บไซต์บาจา อินดัสเตรียลส์ สำหรับประเทศไทยอาจจะรวมการเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งเว็บไซต์อื่นบาจา อินดัสเตรียลส์นานาชาติ จะไม่รับผิดชอบความเที่ยงของเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ การเชื่อมต่อจากบาจา อินดัสเตรียลส์ ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ไม่รับรองข้อมูลใดๆ โดย คู่สัญญาของ บาจา อินดัสเตรียลส์ หรือ สินค้าและผลิตภัณท์ เหล่านั้น

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องด้วยลิขสิทธิ์ และอาจไม่อนุญาตให้ลอกเลียนแบบ ทั้งรูปแบบและเนื้อหาแต่อย่างใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บาจา อินดัสเตรียลส์ นานาชาติ ที่สามารถติดต่อได้ที่ jos.wubbeling@bata.com.

การใช้ cookies

เว็บไซต์นี้ใช้ประโยชน์ของ cookies สำหรับสถิติของเว็บ เพื่อให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้อย่างดีที่สุด เราให้เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและจะไม่จำหน่ายข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม